คาสิโนออนไลน์_Header

Contact

ติดต่อเรา ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครสมาชิก หรือ เรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นกับทีมงานของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ line
ติดต่อ ทางโทรศัพท์
สมัครสมาชิกคาสิโนออนไลน์ 1stepbets
สมัครสมาชิก thai-sbobet88

สมัครสมาชิก
thai-sbobet88

**รบกวนท่านสมาชิกกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

$message, ); $headers = array('Method: POST', 'Content-type: multipart/form-data', 'Authorization: Bearer '.$lineapi.'', ); date_default_timezone_set("Asia/Bangkok"); $chOne = curl_init(); curl_setopt( $chOne, CURLOPT_URL, $line_api); curl_setopt($chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, $message_data); curl_setopt( $chOne, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); //RETURN curl_setopt( $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $result = curl_exec( $chOne ); //Check error if(curl_error($chOne)) { //echo 'error:' . curl_error($chOne); } else { $result_ = json_decode($result, true); //echo "status : ".$result_['status']; echo "message : ". $result_['message']; } //Close connect curl_close( $chOne ); } ?>
Scroll Up